Verdienerstype

Bij de indeling van paren naar verdienerstype is aangesloten bij de definitie van de werkzame beroepsbevolking. Dit betekent dat beide personen als werkend worden beschouwd als ze een baan hebben van ten minste twaalf uur per week. Onder voltijd wordt een arbeidsduur van 35 uur of meer per week verstaan. Een arbeidsduur van 12 tot 35 uur per week geldt hier als deeltijd.