Schuld gemeenten stijgt tot ruim 50 miljard euro

De Nederlandse gemeenten hebben halverwege 2013 gezamenlijk bijna 51 miljard euro schuld. De schuld stijgt al zes jaar en is bijna 14 miljard euro hoger dan halverwege 2007.

Schulden van de gemeenten, stand eind 2e kwartaal 

Schulden van de gemeenten, stand eind 2e kwartaal

Jarenlang tekort

De schuld loopt op doordat de gemeenten al jarenlang meer uitgeven dan ze binnenkrijgen. Vooral in 2009 en 2010 waren er hoge tekorten, onder meer door teruglopende grondverkopen en gemeentelijke maatregelen om de lokale economie te stimuleren. Door in hun uitgaven te snijden, wisten de gemeenten de volgende twee jaar het tekort terug te brengen. In 2012 gaven ze ruim 52 miljard euro uit, terwijl er 49 miljard euro binnenkwam.

De eerste helft van dit jaar is het tekort weer iets hoger dan in het eerste halfjaar van 2012. Debet hieraan zijn onder andere de stijgende lasten voor bijstandsuitkeringen.

Inkomsten en uitgaven van gemeenten

Inkomsten en uitgaven van gemeenten

Minder vorderingen

Tegenover de oplopende schuld staan de afnemende vorderingen. Hiertoe behoren onder meer banksaldi, verstrekte leningen, deposito’s en andere uitzettingen. Van 2009 op 2010 steeg de waarde van de vorderingen nog door de winst op de verkoop van Nuon en Essent. Deze bedroeg voor de betreffende gemeenten 5,7 miljard euro. Maar daarna daalden de vorderingen gestaag: van 33 miljard euro midden 2010 tot bijna 25 miljard euro halverwege 2013.

Vorderingen van de gemeenten, stand eind 2e kwartaal 

Vorderingen van de gemeenten, stand eind 2e kwartaal

Arlen Hoebergen

Bron: