Uitgaven gemeenten dalen voor derde jaar op rij

In 2012 gaven de gemeenten ruim 52 miljard euro uit. Dit is bijna 1 miljard minder dan in 2011. Het was het derde jaar op rij dat de uitgaven van de gemeenten daalden. Vergeleken met 2009 werd er vorig jaar 3,8 miljard euro minder besteed.

Forse toename uitgaven tot en met 2009

Tot en met 2009 stegen de uitgaven van gemeenten sterk, onder meer doordat gemeenten taken van de rijksoverheid overnamen. Zo werd in 2007 inburgering een gemeentelijke taak en kwam met de invoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) de verantwoordelijkheid voor huishoudelijke hulp bij de gemeenten te liggen. In 2008 werd de sociale werkvoorziening bij de gemeenten ondergebracht.

Totale uitgaven van gemeenten

Totale uitgaven van gemeenten

Vooral bezuinigingen op externe inhuur en investeringen

Door de economische crisis moeten de gemeenten bezuinigen en dat doen ze vooral op de aankopen van goederen en diensten. De uitgaven hieraan daalden sinds 2009 met 1,8 miljard euro, waarvan bijna 1,1 miljard voor extern ingehuurd personeel. Daarnaast daalden de investeringen met ruim 1,1 miljard euro en kochten de gemeenten minder grond aan.

Mutatie uitgaven van gemeenten in 2012 ten opzichte van 2009

Mutatie uitgaven van gemeenten in 2012 ten opzichte van 2009

Stijging uitgaven aan uitkeringen in 2012 tot staan gebracht

De totale uitgaven aan uitkeringen stegen daarentegen in drie jaar tijd met bijna 0,9 miljard euro. De gemeenten wisten echter in 2012 deze stijging een halt toe te roepen. Dit gebeurde voornamelijk door te bezuinigen op uitkeringen voor sociale voorzieningen, zoals de huishoudelijke verzorging, gehandicaptenzorg en inburgeringscursussen. Maar ook de toename van de uitgaven aan bijstandsuitkeringen is in 2012 minder groot dan in de voorgaande jaren.

Uitgaven aan uitkeringen door gemeenten

Uitgaven aan uitkeringen door gemeenten

Arlen Hoebergen

Bron: StatLine, Overheid, inkomsten en uitgaven