Toename aantal zelfdodingen sinds 2008

In de afgelopen vijf jaar is het aantal zelfdodingen sterk toegenomen. Vooral onder westerse allochtonen en autochtonen is zelfdoding gestegen. Bij niet-westerse allochtonen bleef zelfdoding op een laag niveau stabiel. Zelfdoding komt het minst voor onder personen van Turkse en Marokkaanse herkomst.

Toename 30 procent

Sinds 2008 neemt het aantal gevallen van zelfdoding in Nederland toe. In 2007 maakten nog 1 353 mensen een einde aan hun leven, in 2012 is dat aantal gestegen naar 1 753 mensen. Dat is een toename van 30 procent. Ook relatief is de stijging van de sterfte door zelfdoding  waarneembaar. Ruim twee derde van de sterfgevallen door zelfdoding betreft mannen.
De stijging deed zich vooral voor onder westerse allochtonen, in mindere mate onder autochtonen. Onder niet-westerse allochtonen bleef het zelfdodingcijfer stabiel.

Sterfte door zelfdoding naar herkomstgroepering, 2003-2012 (voortschrijdend gemiddelde)

Sterfte door zelfdoding naar herkomstgroepering, 2003-2012 (voortschrijdend gemiddelde)

Grote verschillen naar herkomst

Het zelfdodingcijfer voor westerse allochtonen ligt de laatste tien jaar 8 procent hoger dan voor autochtonen. Dat komt vooral door de hogere zelfdodingcijfers voor mannen van Belgische herkomst en voor mannen en vrouwen van Duitse herkomst. Deze relatief hoge cijfers weerspiegelen de frequentere zelfdoding in de beide herkomstlanden.

Voor niet-westerse allochtonen is het zelfdodingcijfer juist lager dan voor autochtonen. Voor niet-westerse mannen is dat 20 procent lager dan voor autochtone mannen, voor niet-westerse vrouwen is dat zelfs 30 procent lager dan voor autochtone vrouwen.
Binnen de groep niet-westerse allochtonen bestaan wel grote verschillen naar herkomstland. Zo komt zelfdoding relatief weinig voor onder personen van Turkse en Marokkaanse afkomst. De cijfers voor mannen van Surinaamse afkomst zijn daarentegen hoger dan voor autochtonen.

Sterfte door zelfdoding, 2003-2012

Vooral op middelbare leeftijd minder zelfdoding onder Turken en Marokkanen

Het geringe aantal zelfdodingen onder personen met een Turkse of Marokkaanse achtergrond is vooral te zien in de leeftijd van 45 tot 65 jaar. De sterfte door zelfdoding is op die leeftijden ruim drie keer zo laag als voor autochtonen. De relatief hoge zelfdoding voor personen van Belgische of Duitse herkomst is het meest uitgesproken bij personen die jonger zijn dan 45 jaar.

Sterfte door zelfdoding naar herkomstgroepering en leeftijd, 2003-2012

Sterfte door zelfdoding naar herkomstgroepering en leeftijd, 2003-2012

Jan Hoogenboezem, Joop Garssen en Lenny Stoeldraijer

Bronnen: