Cao-lonen 2013

De uitkomsten in dit artikel hebben betrekking op cao-lonen per uur inclusief bijzondere beloningen, tenzij anders staat vermeld. De uitkomsten over 2013 zijn voorlopig.