Bedrijfsovernames

Een bedrijf neemt één of meerdere bedrijven over. De productiefactoren van de bedrijven die andere bedrijven overnemen blijven in dezelfde hoedanigheid voortbestaan. Het overgenomen bedrijf bestaat niet meer als zodanig.