Aantal exporteurs blijft toenemen

In 2012 steeg het aantal bedrijven dat goederen exporteert met 10 duizend tot 126 duizend. Hiermee steeg dit aantal voor het derde jaar op rij. De groei is vooral te danken aan de dienstensector.

Tienduizend extra exporteurs

In 2012 exporteerden 126 duizend bedrijven goederen. Dat is 10 procent van alle bedrijven in Nederland. Het aantal exporteurs is daarmee 10 duizend groter dan een jaar eerder. Ook in de jaren ervoor nam het aantal exporteurs steeds met ongeveer 10 duizend per jaar toe. De groei komt doordat er steeds meer bedrijven in Nederland zijn, maar ook doordat ondernemers steeds vaker exportmogelijkheden zien.

Aantal bedrijven dat goederen exporteert

Aantal bedrijven dat goederen exporteert

Vooral meer goederenexporteurs in dienstensector

De toename van het aantal bedrijven dat goederen exporteert was het grootst in de zakelijke en persoonlijke dienstverlening. Want ook de dienstensector exporteert goederen. Bijvoorbeeld, een IT-bedrijf dat vooral IT-diensten levert, maar ook nog computeronderdelen of dozen met software verkoopt. Ook researchbedrijven maken en verkopen soms zelf hun ontwikkelde producten, zoals medische apparatuur. Wel is het zo dat de gemiddelde exportwaarde per bedrijf in de dienstensector lager is dan in de maakindustrie zoals de chemische industrie of de auto-industrie.

Aantal exporteurs per bedrijfstak

Aantal exporteurs per bedrijfstak

Groei dankzij kleine bedrijven

In 2012 nam vooral het aantal kleine exporteurs toe. Er waren ruim 100 duizend exporteurs met minder dan 10 werknemers en slechts 7 duizend exporteurs hadden 50 werknemers of meer. Het zijn dus niet alleen grote multinationals die exporteren. Integendeel, de meeste exporteurs van goederen zijn juist klein. Dit is niet verwonderlijk, want er zijn veel meer kleine bedrijven in Nederland dan grote bedrijven.

Aantal exporteurs, naar bedrijfsgrootte

Aantal exporteurs, naar bedrijfsgrootte

Nederland relatief veel exporteurs

Nederlandse bedrijven zijn exportgerichter dan bedrijven in andere Europese landen. Terwijl 10 procent van de Nederlandse bedrijven exporteerde in 2010, lag het Europees gemiddelde tussen de 6 en 7 procent.

Oscar Lemmers

Bron: Aantal exporteurs (maatwerktabel)