Mobiel online vooral met de smartphone

De smartphone heeft de laptop verdrongen als apparaat voor mobiel internet. Vooral veel jongeren gebruiken de smartphone vrijwel dagelijks om onderweg online te gaan. In Nederland ligt het gebruik van mobiel internet ruim boven het gemiddelde in de EU.

Smartphone verdringt laptop

Het gebruik van internet is voor veel mensen niet beperkt tot thuis of op het werk: zes op de tien internetgebruikers ging in 2012 ook onderweg online. Dat doen ze tegenwoordig vooral op de smartphone. Tot 2010 gebruikte men daarvoor vaker een laptop dan een smartphone. De tablet computer, die voor het eerst werd gemeten in 2012, werd door bijna 20 procent van de mobiele internetters gebruikt.

Gebruik van internet onderweg

Gebruik van internet onderweg

Veel jongeren internetten vrijwel dagelijks buitenshuis

Vooral veel jongeren internetten onderweg. Ruim zeven op de tien 12- tot 25-jarigen gebruiken daarvoor hun smartphone, de meesten van hen vrijwel dagelijks. Bijna de helft gebruikt (ook) een laptop, en een kwart een tablet om onderweg online te gaan.

De smartphone is ook bij 25- tot 45-jarigen het populairste apparaat voor mobiel internet. In de hoogste leeftijdsgroep wordt de laptop vaker gebruikt dan de telefoon, en de tablet vrijwel even vaak. Werkenden gebruiken anderhalf keer zo vaak mobiel internet als niet werkenden (66 tegen 39 procent).

Gebruik internet onderweg naar leeftijd, 2012

Gebruik internet onderweg naar leeftijd, 2012

Nederlanders in EU relatief vaak onderweg online

Nederland heeft (met Zweden) het hoogste percentage internetters van de Europese Unie (94 procent). Met mobiel internetgebruik komt Nederland met een aandeel van 56 procent ruim boven het EU-gemiddelde van 35 procent uit, maar Zweden, Denemarken en het Verenigd Koninkrijk overtreffen Nederland op dit punt. Van de buurlanden is het lage aandeel (31 procent) van mobiel internet in Duitsland opvallend.

Gebruik van (mobiel) internet door 16- tot 75-jarigen in enkele EU-landen, 2012

Gebruik van (mobiel) internet door 16- tot 75-jarigen in enkele EU-landen, 2012

Janou Leenen en Ger Sleijpen

Bronnen: