Krimp consumptie beperkt dankzij hoger gasverbruik

Huishoudens hebben in maart 0,3 procent minder besteed aan goederen en diensten dan in maart 2012. Vergeleken met de voorgaande maanden was de krimp in maart bescheiden. Dit valt vooral toe te schrijven aan een fors hoger gasverbruik als gevolg van het zeer koude weer. Zonder dit incidentele effect zou de krimp van de consumptie in maart ongeveer 2 procentpunt groter zijn geweest. De consumptiecijfers zijn gecorrigeerd voor prijsveranderingen en veranderingen in de samenstelling van de koopdagen.

De bestedingen aan duurzame goederen waren in maart 11,7 procent lager dan een jaar eerder. Vooral auto’s waren minder in trek, maar ook aan doe-het-zelf-artikelen, kleding en schoenen is flink minder besteed. De consumptie van voedings- en genotmiddelen was een fractie hoger dan een jaar eerder (0,2 procent). De bestedingen aan diensten krompen met 0,5 procent.

De Consumptieradar laat aan de hand van zes indicatoren zien of de omstandigheden voor de consumptie door huishoudens gunstiger of minder gunstig zijn geworden, en welke factoren daar vooral aan hebben bijgedragen. In mei 2013 waren er zowel verbeteringen als verslechteringen, maar per saldo waren de omstandigheden voor de consumptie iets minder ongunstig dan een maand eerder.

Binnenlandse consumptie door huishoudens (koopdaggecorrigeerd volume)

Binnenlandse consumptie door huishoudens (koopdaggecorrigeerd volume)

Meer cijfers staan in het dossier Conjunctuur.

Voor meer conjunctuurinformatie zie: conjunctuurbericht.