Inflatie iets omhoog

De inflatie bedroeg in december 2,9 procent. In november was dat 2,8 procent. De inflatie wordt berekend uit de stijging van de consumentenprijsindex (CPI) ten opzichte van dezelfde maand een jaar eerder.

In december steeg de inflatie vooral door de prijsontwikkeling van voedingsmiddelen. Voedingsmiddelen waren 3,7 procent duurder dan in december 2011. In november bedroeg de prijsstijging nog 2,6 procent. De ontwikkeling van benzineprijzen had in december een verlagend effect op de inflatie.

Om de inflatie tussen de lidstaten van de Europese Unie te kunnen vergelijken worden geharmoniseerde prijsindices (HICP) berekend. Voor de Europese Centrale Bank (ECB) is de hoogte van de inflatie in de eurozone een belangrijk richtsnoer bij het bepalen van het rentepeil. Volgens de ECB heerst er prijsstabiliteit als de inflatie in de eurozone in de buurt van de 2 procent ligt.

De inflatie volgens de HICP kwam in Nederland in december uit op 3,4 procent, tegen 3,2 procent een maand eerder. Voor de eurozone berekende Eurostat, het Europees statistisch bureau, een inflatie van 2,2 procent. Dit is even hoog als in november. Het grote verschil tussen de inflatie in Nederland en het gemiddelde van de eurozone hangt onder meer samen met de verhoging van het hoge btw-tarief van 19 naar 21 procent die in Nederland op 1 oktober 2012 werd doorgevoerd.

Inflatie

Inflatie

Meer cijfers staan op de themapagina Prijzen.

Meer weten over inflatie? Bekijk het CBS-filmpje op YouTube.

Voor meer conjunctuurinformatie zie: conjunctuurbericht.