Consument zeer pessimistisch

De stemming onder consumenten is in december iets verslechterd. Het consumentenvertrouwen daalde 2 punten en kwam uit op -39. De consument was het hele afgelopen jaar erg somber.

In december waren de consumenten veel negatiever over het economisch klimaat dan in november. De koopbereidheid verbeterde daarentegen iets.

Samenstelling Consumentenvertrouwen

Consumentenvertrouwen, seizoengecorrigeerd

Zowel over het economisch klimaat in de afgelopen 12 maanden als over dat in het komende jaar waren de consumenten pessimistischer dan in de voorgaande maand. De deelindicator van het economisch klimaat verslechterde 8 punten en kwam uit op -64.

De deelindicator koopbereidheid nam daarentegen iets toe, van -25 naar -23. Dit komt doordat de consumenten minder negatief waren over hun eigen financiële situatie in de komende 12 maanden. Deze indicator verbeterde 8 punten en kwam uit op -24. Over hun eigen financiële situatie in de afgelopen 12 maanden waren de consumenten daarentegen iets pessimistischer. Ook vonden ze de tijd iets minder gunstig om grote aankopen te doen.

Consumentenvertrouwen, seizoengecorrigeerd

Consumentenvertrouwen, seizoengecorrigeerd

Meer cijfers staan in het dossier Conjunctuur.

Meer weten over consumentenvertrouwen? Bekijk het CBS filmpje op YouTube.

Voor meer conjunctuurinformatie zie: conjunctuurbericht.