Twee derde melkveebedrijven heeft bedrijfsopvolger

Om 16.30 uur is dit artikel herzien. In de een-na-laatste zin stond: respectievelijk 68 procent en 90 procent. Dat moet zijn: respectievelijk 90 procent en 68 procent.

Bij bijna twee derde van de melkveebedrijven met een 55-plusser als bedrijfshoofd is er een opvolger beschikbaar. Hiermee is de animo om een melkveebedrijf over te nemen twee keer zo groot als bij een doorsnee landbouwbedrijf. De omvang van het bedrijf speelt hierbij een cruciale rol.

Animo voor bedrijfsovername iets toegenomen

In 2012 waren er bijna 69 duizend land- en tuinbouwbedrijven, waarvan bijna 32 duizend met een bedrijfshoofd van 55 jaar of ouder. Bij 34 procent hiervan (11 duizend bedrijven) staat een opvolger klaar om het bedrijf over te nemen. Bij 21 duizend bedrijven is er geen bedrijfsopvolger. In 2008 had 29 procent van de bedrijven een opvolger beschikbaar.

Van 2000 tot 2008 daalde het aandeel van de agrarische bedrijven met een opvolger. In 2012 ligt dit weer hoger dan in 2008. Voor grote en middelgrote bedrijven trad de toename al na 2004 op, bij de kleine bedrijven en de hobbybedrijven na 2008.

Land- en tuinbouwbedrijven met opvolging

Land- en tuinbouwbedrijven met opvolging

Meest bij melkveebedrijf

In 2012 waren er 6 duizend melkveebedrijven met een 55-plusser als bedrijfshoofd. Hiervan had 64 procent een opvolger. Bij de geitenbedrijven was dit 50 procent. De minste belangstelling voor bedrijfsovername was er bij de schapenbedrijven (12 procent), de paard- en ponybedrijven (20 procent) en de boomkwekerijbedrijven (21 procent).

Land- en tuinbouwbedrijven met opvolging naar bedrijfstype

Land- en tuinbouwbedrijven met opvolging naar bedrijfstype

Hoe groter het bedrijf, hoe vaker een bedrijfsopvolger

Naast het type van het bedrijf speelt ook de omvang van het bedrijf een belangrijke rol bij de bedrijfsopvolging. Vooral voor grote en middelgrote land- en tuinbouwbedrijven is er een bedrijfsopvolger. Bij grote bedrijven met een 55-plusser als bedrijfshoofd heeft 71 procent een bedrijfsopvolger beschikbaar en bij middelgrote bedrijven bijna 56 procent. Voor melkveebedrijven liggen deze percentages met respectievelijk 90 procent en 68 procent beduidend hoger. Hiermee is de belangstelling voor bedrijfsovername op melkveebedrijven ook binnen de groep grote land- en tuinbouwbedrijven dus bovengemiddeld.

Land- en tuinbouwbedrijven met opvolging naar bedrijfsomvang

Land- en tuinbouwbedrijven met opvolging naar bedrijfsomvang

Wim de Rooij en Cor Pierik

Bron: Aandeel land- en tuinbouwbedrijven met een bedrijfsopvolger, 2012 (maatwerktabel)