Bedrijfshoofden land- en tuinbouw

Afhankelijk van de (juridische) bedrijfsvoering gaat het bij land- en tuinbouwbedrijven om een bedrijfshoofd of een bedrijfsleider.

  • Is het bedrijf een natuurlijk persoon, eenmanszaak, maatschap, VOF of CV, dan is er sprake van een bedrijfshoofd. Bij een meerhoofdige bedrijfsvoering (maatschap, VOF of CV) is het bedrijfshoofd degene met de grootste zakelijke en bedrijfsmatige verantwoordelijkheid in het bedrijf. Als personen evenveel verantwoordelijkheid in het bedrijf hebben, dan wordt de oudste als bedrijfshoofd aangemerkt.
  • Is het bedrijf een rechtspersoon (zoals BV, NV, stichting of vereniging), dan is er sprake van een bedrijfsleider. De bedrijfsleider is degene die belast is met de dagelijkse leiding van het agrarische bedrijf.