In 2011 meer zaken bij de bestuursrechter

In 2011 heeft de bestuursrechter van de rechtbanken 5 procent meer zaken afgedaan dan in 2010. Deze zaken gaan bijvoorbeeld over belastingen, de hoogte van uitkeringen, ontslag van ambtenaren, pensioenen en bouwvergunningen. Een op de vijf zaken werd gegrond verklaard of toegewezen. Een op de drie zaken werd ingetrokken voordat de rechter uitspraak deed.

Belasting- en douanezaken grootste stijger

De bestuursrechter van de rechtbanken heeft in 2011 73,4 duizend zaken afgedaan, 5 procent meer dan in 2010. Het bestuursrecht gaat over geschillen tussen bestuursorganen onderling of tussen burgers en bestuursorganen. In 2011 waren er vooral meer belasting- en douanezaken dan in 2010. Het aantal zaken rond wonen, bouwen en waterschappen daalde licht.

Afgedane bestuursrechtelijke zaken door de rechtbanken

Afgedane bestuursrechtelijke zaken door de rechtbanken

Vooral belasting, sociale verzekeringen en bijstand

In 2005 gingen belasting- en douanezaken in eerste aanleg tot de bevoegdheid van de rechtbanken behoren in plaats van de gerechtshoven. Hierdoor steeg het aantal uitspraken van de rechtbanken structureel. Sindsdien vormen deze zaken ongeveer een derde deel van het totaal. In 2011 ging het om 36 procent van de 73,4 duizend afgedane zaken. Ruim een op de vijf  rechtszaken ging over sociale verzekeringen en een op de tien had bijstand als onderwerp.

Een op de vijf zaken gegrond verklaard of toegewezen

In 2011 werd in 19 procent van de zaken het beroep op de rechter gegrond verklaard of toegewezen. Het bestuursorgaan moet dan een nieuw besluit nemen, dat in overeenstemming is met de uitspraak van de rechter. Dit aandeel is de laatste jaren vrij stabiel. Het aandeel gegrond verklaarde of toegewezen zaken is met 25 procent het hoogst bij zaken over ambtenaren.

Een derde van alle afgedane zaken werd ingetrokken voordat de rechter een uitspraak deed. In 37 procent van de gevallen beoordeelde de rechter het beroep als ongegrond of wees hij het beroep af. Het bestreden besluit kan dan blijven zoals het was. De resterende zaken (11 procent) werden niet inhoudelijk behandeld maar op formele gronden afgedaan, bijvoorbeeld omdat de zaak te laat werd ingediend bij de rechter of omdat het griffierecht niet was betaald.

Afgedane bestuursrechtelijke zaken door de rechtbanken naar soort uitspraak, 2011*

Afgedane bestuursrechtelijke zaken door de rechtbanken naar soort uitspraak, 2011*

Nynke de Heer en Michelle van Rosmalen

Bronnen: