Afgedane zaken door bestuursrechter

Dit zijn afgedane zaken door de bestuusrechter van de rechtbank, exclusief vreemdelingenzaken en verkeerszaken.