Rechtspleging Civiel en Bestuur 2011

Het Centraal Bureau voor de Statistiek, het Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatiecentrum van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (WODC) en de Raad voor de rechtspraak publiceren dit jaar voor de vierde keer gezamenlijk over ontwikkelingen op het terrein van civiel en bestuursrecht.

De publicatie ‘Rechtspleging Civiel en Bestuur’ (C&B) is een statistisch naslagwerk op dit gebied. De opgenomen informatie is ontleend aan databases, onderzoeksrapporten en jaarverslagen. C&B 2011 is een naslagwerk voor allen die, al dan niet beroepsmatig, belangstelling hebben voor cijfers op het gebied van civiel en bestuursrecht.

Dit jaar is de publicatie voor het eerst uitgebracht in een op zichzelf staande reeks. Voortaan zal C&B verschijnen in de serie ‘Justitie in statistiek’, waarbinnen eerder dit jaar al de publicatie ‘Criminaliteit en rechtshandhaving 2011’ verscheen.

Deze cijfermatige update van ‘Rechtspleging Civiel en Bestuur’ geeft een overzichtelijk beeld van de cijfermatige ontwikkelingen van geschilbeslechting en allerlei regelkwesties op het gebied van civiel en bestuursrecht in de periode 2000-2011. Het betreft een update van de tabellen zoals die zijn opgenomen in de voorgaande volledige editie Rechtspleging Civiel en Bestuur 2010. Dit jaar verschijnen de tabellen alleen online.
Kanttekeningen bij deze update:
• Hoofdstuk 1 (Inleiding) bevat geen tabellen
• Van hoofdstuk 2 (Rechtsbijstand door juridische beroepsbeoefenaren) en hoofdstuk 3 (Rechtsbijstand) is slechts een beperkte update beschikbaar. Overige tabellen zijn ongewijzigd opgenomen.

Tabellen bij hoofdstuk 2:

Tabellen bij hoofdstuk 3:

Tabellen bij hoofdstuk 4:

Tabellen bij hoofdstuk 5:

Tabellen bij hoofdstuk 6:

Tabellen bij hoofdstuk 7:

Tabellen bij hoofdstuk 8: