Rente onveranderd

De langetermijnrente, afgemeten aan het rendement van de jongste tienjarige staatslening, bedroeg in augustus gemiddeld 1,8 procent. Daarmee was de rente even hoog als in juli, toen het laagste niveau van de afgelopen decennia werd bereikt.

De Europese Centrale Bank (ECB) heeft in juli 2012 de rentetarieven aangepast. Het belangrijkste rentetarief van de ECB, de reporente, werd op 11 juli met een kwart procentpunt verlaagd naar 0,75 procent. De depositorente, die vaak wordt beschouwd als de bodem van de geldmarkt, werd eveneens met een kwart procentpunt verlaagd. Dit rentetarief bedraagt vanaf 11 juli 0,00 procent. In november en december 2011 werden beide rentetarieven ook met een kwart procentpunt verlaagd.

Een belangrijk richtsnoer voor de ECB bij het bepalen van het rentepeil is de hoogte van de inflatie in het eurogebied. Volgens de ECB heerst er prijsstabiliteit als de inflatie in de eurozone in de buurt van de 2 procent ligt. Volgens berekeningen van Eurostat, het Europees statistisch bureau, was de inflatie in de eurozone in augustus 2,6 procent. Dit is 0,2 procentpunt hoger dan in juli.

Kapitaalmarktrente (jongste tienjarige staatslening)

Kapitaalmarktrente (jongste tienjarige staatslening)