Economie licht gegroeid

  • In tweede kwartaal 0,2 procent groei t.o.v. vorig kwartaal
  • 0,5 procent krimp t.o.v. een jaar eerder
  • Uitvoer 3,6 procent hoger
  • Consumptie huishoudens 1,3 procent lager
  • Investeringen 3,2 procent lager
  • 55 duizend banen minder dan een jaar eerder

Volgens de eerste, voorlopige raming van het CBS is de economie in het tweede kwartaal van 2012 met 0,2 procent gegroeid ten opzichte van een kwartaal eerder. Ten opzichte van het tweede kwartaal van 2011 kromp de economie met 0,5 procent. Het aantal werkdagen was in beide kwartalen hetzelfde.

Tweede achtereenvolgende kwartaal met lichte groei

De groei van 0,2 procent ten opzichte van het voorafgaande kwartaal was gelijk aan die in het eerste kwartaal. Deze beperkte groei in de eerste helft van 2012 volgt op een krimp in de tweede helft van 2011. Ondanks de lichte groei zit Nederland nog steeds in een periode van laagconjunctuur.

Uitvoer gegroeid

De uitvoer is in het tweede kwartaal met 3,6 procent gegroeid ten opzichte van een jaar eerder. Wel groeit de wederuitvoer, waaraan Nederland relatief minder verdient, sneller dan de uitvoer van producten van eigen bodem. Van de in Nederland gemaakte producten groeide in het tweede kwartaal vooral de uitvoer van aardgas en van aardolieproducten.

Consumptie verder gedaald

De consumptie door huishoudens is in het tweede kwartaal met 1,3 procent gekrompen ten opzichte van een jaar eerder. Ook in de vier voorafgaande kwartalen was er al sprake van krimp. In het tweede kwartaal werden met name minder duurzame goederen gekocht, zoals kleding, auto’s en meubelen. Een uitzondering vormden de consumentenelektronica, waaraan wel meer werd besteed. Wegens het koude weer werd er ook veel meer uitgegeven aan verwarming.
De consumptie door de overheid nam met 0,5 procent licht toe. Dit komt vooral door de voortdurende stijging van de zorguitgaven. Aan het openbaar bestuur werd minder geld besteed.

Investeringen lager

De investeringen in vaste activa lagen in het tweede kwartaal 3,2 procent lager dan een jaar eerder. De krimp hangt samen met de malaise in de bouw. Zowel in woningen en bedrijfsgebouwen, als in grond-, weg- en waterbouwkundige werken werd minder geïnvesteerd. Ook de investeringen in machines en installaties krompen in het tweede kwartaal. Vanwege aflopende fiscale stimulering werd wel meer geïnvesteerd in bedrijfswagens.

Verdere krimp bouw

De meeste bedrijfstakken bleven op ongeveer hetzelfde niveau als een jaar eerder. De bouw kromp met 9,3 procent wel hard. De bouw krimpt al vanaf 2009, behoudens een korte opleving begin 2011. Een andere uitzondering onder de bedrijfstakken vormde de delfstoffenwinning. Door het koude voorjaar groeide de delfstoffenwinning met 11,4 procent ten opzichte van een jaar eerder.

Opnieuw minder banen

In het tweede kwartaal van 2012 waren er 55 duizend banen van werknemers minder dan een jaar eerder. Dit is een daling van 0,7 procent. Met een afname van 15 duizend daalde het aantal banen het meest bij het openbaar bestuur. In vrijwel alle bedrijfstakken zijn er nu minder banen dan een jaar geleden. Alleen in de handel, vervoer en horeca, in de zorg en in de informatie en communicatie zijn er meer banen dan een jaar eerder. Ten opzichte van het voorafgaande kwartaal nam het totaal aantal banen af met 16 duizend.


De PDF bevat het volledige persbericht inclusief tabellen en grafieken.