Helft criminaliteit is diefstal of inbraak

In 2011 registreerde de politie 1,19 miljoen misdrijven, vrijwel evenveel als in 2010. In meer dan de helft van de gevallen ging het om inbraak of diefstal.

Gestolen fietsen nog steeds in top-5

Van de totale geregistreerde criminaliteit had 56 procent te maken met diefstal of inbraak. De top-5 van diefstaldelicten bestond in 2011 uit: diefstal uit/vanaf een personenauto, diefstal van een fiets, woninginbraak, winkeldiefstal en zakkenrollerij.

Diefstallen uit/vanaf een personenauto (‘autokraken’) vormen de grootste groep diefstaldelicten. Wel registreerde de politie er vorig jaar 5 procent minder dan in 2010. Het aantal gestolen personenauto’s daalde met 6 procent.

Diefstallen en inbraken top-5

Diefstallen en inbraken top-5

Meer woninginbraken en zakkenrollerij

Van 2010 op 2011 steeg het aantal diefstallen van brom- en snorfietsen met 6 procent. Winkeldiefstallen en straatroven namen eveneens toe: beide met 3 procent. Vooral was er een groei van de geregistreerde woninginbraken en de gevallen van zakkenrollerij. Beide stegen vorig jaar met 8 procent.

Woninginbraken vooral in grote steden

Met bijna 5 400 registraties is Amsterdam koploper op het gebied van inbraken in en diefstallen uit woningen. Wel lag dit aantal lager dan in 2010. In totaal zijn er 15 gemeenten in Nederland waar in 2011 meer dan duizend inbraken zijn geregistreerd. Vooral in Almere, Zoetermeer en Enschede nam het aantal geregistreerde inbraken in 2011 sterk toe.

Inbraken en diefstallen uit woningen

Inbraken en diefstallen uit woningen

Harry Eggen

Bron: StatLine,