Inflatie stabiel

De inflatie kwam in maart uit op 2,5 procent. Dit is even hoog als in de voorgaande twee maanden. De inflatie wordt berekend uit de stijging van de consumentenprijsindex (CPI) ten opzichte van dezelfde maand een jaar eerder.

Onderliggend waren er wel enkele veranderingen. In maart had de prijsontwikkeling van kleding een verhogend effect op de inflatie. De prijsontwikkeling van voedingsmiddelen had daarentegen een verlagend effect.

De inflatie in maart van 2,5 procent komt vooral door duurdere huisvesting, water en energie en hogere prijzen voor vervoer: deze droegen respectievelijk 0,7 en 0,5 procentpunt bij. Andere goederen en diensten droegen in mindere mate bij aan de inflatie.

Om de inflatie tussen de lidstaten van de Europese Unie te kunnen vergelijken worden geharmoniseerde prijsindices (HICP) berekend. Volgens deze methode kwam de inflatie in Nederland in maart uit op 2,9 procent, net als in februari. Voor de eurozone berekende Eurostat, het Europees statistisch bureau, een inflatie van 2,7 procent. Ook hier was de inflatie gelijk aan die in februari. Voor de Europese Centrale Bank (ECB) is de hoogte van de inflatie in de eurozone een belangrijk richtsnoer bij het bepalen van het rentepeil. Volgens de ECB heerst er prijsstabiliteit als de inflatie in de eurozone in de buurt van de 2 procent ligt.

Inflatie

Inflatie

Meer cijfers staan op de themapagina Prijzen.

Meer weten over inflatie? Bekijk het CBS-filmpje op YouTube.