Export draagt 29 procent bij aan Nederlandse economie

De Nederlandse export draagt 29 procent bij aan het bruto binnenlands product (bbp), ofwel aan wat we met zijn allen in Nederland verdienen. De totale waarde van de geëxporteerde goederen en diensten is echter gelijk aan 69 procent van het bbp. Het verschil betreft in de export verwerkte producten uit het buitenland.

Opbouw exportwaarde

Opbouw exportwaarde

Exportwaarde groeit sneller dan bbp

In twintig jaar is de waarde van export toegenomen van 56 tot 69 procent van het bbp. De bijdrage van de export aan de economie bleef echter vrijwel constant. Dat komt doordat de waarde van in de export verwerkte producten uit het buitenland sterk is toegenomen. Vooral de wederuitvoer is fors gegroeid. Nederlandse handelaren kopen bijvoorbeeld Chinese computers die ze aan Duitsland doorverkopen.

Exportwaarde naar uitvoertype

Exportwaarde naar uitvoertype

Wederuitvoer meer dan vervijfvoudigd

De wederuitvoer steeg van 29 miljard euro in 1990 tot 158 miljard in 2009. De toegevoegde waarde van de wederuitvoer, dus na aftrek van de inkoop uit het buitenland, was in 2009 slechts 12 miljard euro. Daarmee is de bijdrage van een euro wederuitvoer aan de economie circa 7,5 cent. De bv Nederland houdt veel meer over aan de export van Nederlandse makelij: 59 cent per euro export van goederen en 76 cent per euro dienstenuitvoer.

Opbouw bijdrage aan bbp door bedrijfstakken, 2009

Opbouw bijdrage aan bbp door bedrijfstakken, 2009

Export belangrijkst voor industrie

In 2009 was meer dan de helft van wat de industrie aan het bbp bijdraagt terug te voeren op de export. De export is voor de industrie veel belangrijker dan voor andere bedrijfstakken. In de dienstensector draagt de export voor ongeveer een kwart bij aan de toegevoegde waarde. Naast de export dragen ook de binnenlandse consumptie en de investeringen bij aan het bbp.

Fred Kuypers, Arjan Lejour (beiden CPB), Oscar Lemmers en Pascal Ramaekers

Bron: