In de export verwerkte producten uit het buitenland

De geïmporteerde goederen en diensten die nodig zijn om de export te kunnen realiseren. Er zijn daar twee vormen van. Voorbeelden van de eerste vorm zijn olie om fabrieksmachines te laten draaien en fietsonderdelen die verwerkt worden in te exporteren fietsen. Het gaat hier dus om geïmporteerde grondstoffen en halffabrikaten die verwerkt worden in een eindproduct. Een voorbeeld van de tweede vorm zijn computers die uit China komen en door Nederlandse handelaren direct doorverkocht worden aan Duitsland. Dit zijn geïmporteerde goederen die zonder noemenswaardige bewerking worden uitgevoerd, de zogeheten wederuitvoer.