Bijdrage van de Nederlandse export aan de economie

De in Nederland gerealiseerde toegevoegde waarde van de export van producten en diensten. In 2009 was de bijdrage van de export aan het bbp 29 procent. De binnenlandse consumptie en investeringen droegen de overige 71 procent bij.