Vermogen

Voor de Vermogensstatistiek huishoudens is onder andere gebruik gemaakt van de gegevens uit de administratie voor de inkomstenbelasting. Daarnaast zijn andere bronnen gebruikt met gegevens over banktegoeden, effectenbezit en WOZ-waarden. Betaalrekeningen en schulden in verband met financiering van consumptieve uitgaven worden slechts beperkt waargenomen. De uitkomsten geven vooral zicht op bezittingen en schulden van grotere omvang.

Het vermogen is de waarde van de bezittingen zoals de eigen woning, overig onroerend goed, bank- en spaartegoeden, aandelen en obligaties, ondernemingsvermogen en overige bezittingen waaronder contant geld, verminderd met de hypotheekschuld in verband met de eigen woning en andere schulden.