Groei export iets lager

Het volume van de uitvoer van goederen was in augustus bijna 4 procent groter dan een jaar eerder. In juni en juli lag de toename nog rond de 5 procent. Het volume van de invoer nam in augustus met ruim 6 procent toe. Dit is een stuk meer dan in juli. De volumecijfers zijn gecorrigeerd voor werkdageffecten.

Volgens de Exportradar van oktober zijn de omstandigheden voor de export verslechterd.

De waarde van de goederenuitvoer kwam uit op 32,7 miljard euro. Dat is 11 procent meer dan een jaar eerder. De invoerwaarde steeg met 15 procent tot 30,4 miljard euro. Het handelsoverschot bedroeg daarmee 2,3 miljard euro. Dat is 0,8 miljard lager dan in augustus 2010. De waardecijfers zijn niet gecorrigeerd voor werkdageffecten. Augustus had in 2011 een werkdag meer dan in 2010.

Niet alleen de waarde van de in- en uitvoer van grondstoffen en minerale brandstoffen was een stuk hoger dan in augustus 2010, ook de invoer van voeding en dranken nam sterk toe. Hogere olie- en voedingprijzen speelden hierbij een belangrijke rol.

De waarde van de handel met EU-landen nam veel harder toe dan die met landen buiten de Europese Unie.

De uitvoerprijzen waren 4,2 procent hoger dan een jaar eerder. De invoerprijzen stegen met 5,2 procent. De ruilvoet van de buitenlandse goederenhandel is daarmee ten opzichte van augustus 2010 verslechterd.

De in dit bericht gepubliceerde cijfers zijn bijgesteld ten opzichte van het eerder gepubliceerde bericht over de internationale handel van 12 oktober 2011. De bijstellingen zijn een gevolg van nieuwe en meer uitgebreide informatie.

Uitvoer goederen (werkdaggecorrigeerd volume)

Uitvoer goederen (werkdaggecorrigeerd volume)

Meer cijfers staan op de themapagina Internationale handel.