Maatregelen met het oog op het terugdringen van arbeidsongeschiktheid

De afgelopen jaren zijn wettelijke maatregelen genomen waardoor, behalve de instroom in arbeidsongeschiktheidsregelingen, ook het aantal ontslagen als gevolg van arbeidsongeschiktheid is verminderd:

De Wet verlenging loondoorbetalingsverplichting bij ziekte (VLZ, 2004) heeft samen met de Wet verbetering poortwachter (2002) als doel het langdurige ziekteverzuim te verminderen en daarmee de instroom van het aantal mensen in de WIA of zijn voorganger, de WAO.
De Wet verbetering poortwachter zorgt voor instrumenten om zieke werknemers sneller weer aan het werk te krijgen. Door de verlenging van de verplichting het loon bij ziekte door te betalen, kregen werkgevers tijdens de eerste twee ziektejaren de volle financiële verantwoordelijkheid voor het verzuim en daarmee een extra prikkel om het verzuim te beperken.