Sectoren

In de laatste leerjaren van het voortgezet onderwijs kiezen de leerlingen in het vmbo een sector en in de havo en het vwo een profiel. De vmbo’ers kunnen in het derde en het vierde leerjaar kiezen uit de vier sectoren: landbouw, techniek, economie en zorg en welzijn. Vanaf het schooljaar 2007/’08 is het  officieel ook mogelijk om voor een intersectoraal programma (gecombineerde sector) te kiezen, maar het initiatief voor een intersectoraal programma stamt uit 2002/’2003. In dit artikel zijn de derde- en vierde klassers die de theoretische leerweg volgen buiten beschouwing gelaten, omdat de beschikbare bronnen geen informatie over de sectorkeuze binnen deze leerweg bevatten.
Leerlingen die een intersectoraal programma, oftewel een combinatie van sectoren, volgen, kunnen kiezen uit de programma’s  Dienstverlening en Commercie, ICT-route, Technologie en Commercie. Technologie en Dienstverlening, Technologie Orientatie en Sport en Dienstverlening en Veiligheid.