Energetisch eindverbruik

Het eindverbruik van energie is het door gebruik opmaken van energie. Hierna resteert geen nuttig bruikbare energiedrager. Dit is in tegenstelling tot inzet voor omzetting waarna wel een nuttig bruikbare energiedrager beschikbaar blijft.

Het energetisch eindverbruik is het verbruik van energie voor warmte, licht of kracht. Het niet-energetisch eindverbruik is het gebruiken van een energiedrager voor het maken van een product dat geen energiedrager is. Hierbij blijft de voor het productieproces gebruikte energie in het product aanwezig.

Voorbeelden van energetisch eindverbruik is het verbranden van aardgas in een warmteketel, het verbruik van elektriciteit door huishoudens en het verbruik van motorbrandstoffen voor vervoer. Voorbeelden van niet-energetisch eindverbruik zijn het gebruik van olie als grondstof voor plastic of aardgas voor kunstmest.