Relatief veel personen met uitkering in Limburg en Groningen

Het beroep op de sociale zekerheid is niet overal in Nederland even groot. Naar verhouding wonen in gemeenten in Oost-Groningen en Zuid-Limburg de meeste personen met een werkloosheids-, bijstands- of arbeidsongeschiktheidsuitkering.

Naar verhouding veel uitkeringen in Oost-Nederland

In gemeenten in Noordoost-Groningen en Zuidoost-Limburg wonen relatief meer personen met een uitkering vanwege werkloosheid, bijstand of arbeidsongeschiktheid dan in gemeenten elders in Nederland. Uitschieters zijn Heerlen en Kerkrade, waar in juni 2010 meer dan 20 procent van de bevolking van 15 tot 65 jaar een uitkering heeft ontvangen. In de Randstad zijn relatief weinig personen met een uitkering. Het laagste is dat in de Zuid-Hollandse gemeenten Graafstroom en Liesveld, waar minder dan 5 procent een uitkering ontving.

Gemeenten met een bovengemiddeld aandeel personen met een werkloosheids-, bijstands- en arbeidsongeschiktheidsuitkering (respectievelijk meer dan 23, 35 en 70 per 1 000), juni 2010

Gemeenten met een bovengemiddeld aandeel personen met een werkloosheids-, bijstands- en arbeidsongeschiktheidsuitkering (respectievelijk meer dan 23, 35 en 70 per 1 000),  juni 2010

In grote steden relatief veel mensen met bijstand

Een bovengemiddeld aandeel personen met een bijstandsuitkering komt vooral voor in de grote steden en in de uiterste randen van het land: Noordoost-Groningen en Limburg. Uitschieter is echter de gemeente Rotterdam, waar 92 van de 1 000 personen van 15 tot 65 jaar een bijstandsuitkering hebben.

Gemeenten met een bovengemiddeld aandeel personen met een bijstandsuitkering (meer dan 35 per 1 000), juni 2010

Gemeenten met een bovengemiddeld aandeel personen met een bijstandsuitkering (meer dan 35 per 1 000), juni 2010

Verhoudingsgewijs veel arbeidsongeschikten in Limburg

Gemeenten met relatief veel personen met een arbeidsongeschiktheidsuitkering zijn voornamelijk te vinden in het oosten van Nederland en in Noord-Holland. In Nederland hadden in juni 2010 gemiddeld 70 per 1 000 personen van de 15 tot 65-jarigen een uitkering vanwege arbeidsongeschiktheid. In de Zuid-Limburgse gemeente Brunssum lag dit aandeel met 122 op de 1 000 een stuk hoger.

Gemeenten met een bovengemiddeld aandeel personen met een arbeidsongeschiktheidsuitkering (meer dan 70 per 1 000), juni 2010

Gemeenten met een bovengemiddeld aandeel personen met een arbeidsongeschiktheidsuitkering (meer dan 70 per 1 000), juni 2010

Miriam de Roos & Rolf Hut

Bronnen: