Meer vacatures bij bedrijven

Het aantal vacatures is licht toegenomen. Er waren eind december 130 duizend vacatures. Dit waren er 4 duizend meer dan eind september. Het waren de particuliere bedrijven die meer personeel zochten. Hier stonden eind december zo’n 6 duizend vacatures meer open dan een kwartaal eerder. Bij de overheid daalde het aantal vacatures in deze periode daarentegen. De cijfers zijn gecorrigeerd voor seizoeneffecten.

Een indicator voor de spanning op de arbeidsmarkt is het aantal vacatures per duizend banen, de zogenaamde vacaturegraad. Deze stond in het vierde kwartaal onveranderd op 16. De vacaturegraad ligt al bijna twee jaar in deze orde van grootte.

De dynamiek op de arbeidsmarkt was groter dan een jaar eerder. In het vierde kwartaal van 2010 ontstonden 181 duizend vacatures. Dit zijn er 10 duizend meer dan in het vierde kwartaal van 2009. Ook het aantal vervulde vacatures was hoger, met 180 duizend tegen 176 duizend.

Aantal vacatures, seizoengecorrigeerd

Aantal vacatures, seizoengecorrigeerd

Vacature-indicator loopt verder op in eerste kwartaal 

De vacature-indicator geeft een snelle indicatie over het verdere verloop van de vacatures. Deze indicator verbetert in maart licht ten opzichte van februari. De optimisten onder de ondernemers zijn in het eerste kwartaal in de meerderheid. Dit begon vanaf december 2010.

Meer informatie over de vacature-indicator is te vinden in het artikel “Nieuwe snelle vacature-indicator”.

Vacature indicator 

Vacature indicator

Meer cijfers staan op de themapagina Arbeid en sociale zekerheid.