Nieuwe snelle vacature-indicator

Vanaf 11 april 2011 publiceert het CBS maandelijks een nieuwe vacature-indicator die representatief is voor de ontwikkeling van het aantal vacatures. Deze indicator geeft een snelle indicatie van de ontwikkelingsrichting. De vacature-indicator is gebaseerd op actuele informatie uit de maandelijkse conjunctuurenquêtes die het CBS en het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) houden onder Nederlandse bedrijven. Voor het eerste kwartaal 2011 geeft de vacature-indicator aan dat het aantal vacatures zal groeien.

Doel, gebruik en publicatiefrequentie

De nieuwe vacature-indicator heeft als doel om een eerste indicatie te geven van de richting van de verandering van het absolute aantal vacatures vergeleken met hetzelfde kwartaal een jaar eerder. De vacature-indicator geeft dus geen informatie over de werkelijke omvang van de jaarmutatie zelf.

Als het percentage ondernemers dat een groei van de vacatures verwacht groter is dan het percentage dat een krimp verwacht dan is het zeer waarschijnlijk dat het feitelijke aantal vacatures groeit ten opzichte van een jaar eerder. Globaal gezien loopt de vacature-indicator in lijn met de feitelijke jaarmutaties van het totale aantal vacatures en van het bruto binnenlands product. Kort na afloop van een verslagmaand wordt het cijfer van de vacature-indicator gepubliceerd. De uitkomsten geven een snelle indicatie van de richting van de jaarmutatie van alle vacatures.

Representativiteit en samenstelling

De vacature-indicator is representatief voor het totale bedrijfsleven. De totale indicator wordt berekend met vacature-indicatoren van de industrie, de bouwnijverheid en de commerciële dienstverlening. Deze bedrijfstakken vertegenwoordigen ongeveer 75 procent van de vacatures en 70 procent van de binnenlandse productie.

De drie deelvacature-indicatoren worden samengesteld met uitkomsten van ondernemers uit de conjunctuurenquêtes van het CBS en het EIB. Daarbij worden niet alleen uitkomsten over de personeelssterkte gebruikt maar ook over productie, orderpositie, omzet en orderontvangsten. Het zoeken naar personeel met vacatures hangt direct samen met de kwantitatieve ontwikkeling van de genoemde economische variabelen. In de reële economie lopen de feitelijke jaarmutaties van de vacatures min of meer gelijk op met de binnenlandse productie.

Gunstige ontwikkeling van de vacatures in het eerste kwartaal 2011

In elke maand van het eerste kwartaal 2011 is de vacature-indicator verder verbeterd. Dat betekent dat het aantal optimisten het aantal pessimisten steeds meer overtreft. Het is daarom waarschijnlijk dat de jaarmutatie van de vacatures positief zal zijn in het eerste kwartaal.

Alle economische activiteiten: indicator en realisatie vacatures en bbp

Alle economische activiteiten: indicator en realisatie vacatures en bbp

Meer vacatures in de industrie

In de industrie duidt de vacature-indicator in het eerste kwartaal 2011 op vacaturegroei. Onder de ondernemers zijn de optimisten in toenemende mate in de meerderheid. Dat begon zich al af tekenen in de tweede helft van 2010. De verbetering ging samen met vacaturegroei en economische groei.

Industrie: indicator en realisatie vacatures en toegevoegde waarde

Industrie: indicator en realisatie vacatures en toegevoegde waarde

Ook vacaturegroei bij de bouw

In de bouwnijverheid loopt de indicator ook op in het eerste kwartaal 2011. In het vierde kwartaal trad een bescheiden groei op in het aantal vacatures, terwijl een toename in de bruto toegevoegde waarde niet optrad. Dit is niet ongebruikelijk want gewoonlijk loopt de vacatureontwikkeling in deze bedrijfstak voor op de economische groei.

Bouwnijverheid: indicator en realisatie vacatures en toegevoegde waarde 

Bouwnijverheid: indicator en realisatie vacatures en toegevoegde waarde

Vacature-indicator commerciële dienstverlening ook positief

Ten slotte geeft de vacature-indicator van de commerciële dienstverlening eveneens een positieve ontwikkeling aan in het eerste kwartaal 2011. In januari waren er nog evenveel optimisten als pessimisten onder de ondernemers. Een maand later waren er meer optimisten en dit verschil werd in maart nog groter. In het vierde kwartaal nam de vacaturegroei ook toe. Dit loopt in de pas met de volumemutatie van de bruto toegevoegde waarde van dit kwartaal.

Commerciële diensten: indicator en realisatie vacatures en toegevoegde waarde 

Commerciële diensten: indicator en realisatie vacatures en toegevoegde waarde

Roberto Wekker

Bron:
Methodebeschrijving. Nieuwe vacature-indicatoren: doel, achtergrond en samenstelling.