Geregistreerd partnerschap

In de meeste opzichten is het geregistreerd partnerschap vergelijkbaar met het huwelijk. Een geregistreerd partnerschap wordt, evenals een huwelijk, gesloten door een ambtenaar van de burgerlijke stand. De wederzijdse rechten en plichten van de partners zijn in belangrijke mate dezelfde als die tussen huwelijkspartners.

Het geregistreerd partnerschap wordt beëindigd door overlijden of doordat een van de partners de registratie ongedaan wil maken. Dit laatste kan via een uitspraak van de rechter of met onderling goedvinden buiten de rechter om. Bij de beëindiging van een huwelijk anders dan door overlijden is altijd een uitspraak van de rechter vereist.

Een duidelijk verschil tussen het geregistreerd partnerschap en het huwelijk is de wettelijke relatie tussen de partners en de eventueel aanwezige kinderen. Als een getrouwde vrouw een kind krijgt, is haar echtgenoot automatisch de wettige vader; bij een geregistreerd partnerschap geldt dit niet. De partner van een vrouw die een kind krijgt is alleen dan de wettige vader als hij, met toestemming van de moeder, het kind erkent.

Van 1 april 2001 tot 1 maart 2009 was het mogelijk om een huwelijk om te zetten in een geregistreerd partnerschap. Vervolgens kon dit partnerschap worden ontbonden zonder gang naar de rechter: een zogenoemde flitsscheiding. Deze geregistreerde partnerschappen zijn niet opgenomen in de cijfers voor dit artikel.