Tarief opcenten

Het maximumtarief wordt door het rijk vastgesteld en jaarlijks aangepast aan de ontwikkeling van het nationaal inkomen. Het maximumtarief in 2011 is 119,4 opcenten, 2,3 procent hoger dan in 2010.