Huishoudens met een werkende ouder

Het gaat om huishoudens met één of meer kinderen jonger dan 13 jaar, waarvan ten minste één ouder tot de werkzame beroepsbevolking behoort (d.w.z. betaald werk heeft van twaalf uur of meer per week). Tenzij anders vermeld, hebben de cijfers betrekking op zowel ouderparen als alleenstaande ouders.