Flitsscheiding

Bij een flitsscheiding werd een huwelijk eerst omgezet in een geregistreerd partnerschap, waarna het partnerschap vervolgens werd ontbonden. Een flitsscheiding was sinds 1 april 2001 mogelijk en is per 1 maart 2009 afgeschaft. In de periode 2001-2009 zijn 30 duizend stellen uit elkaar gegaan met een flitsscheiding.
Het hoogst was het aantal flitsscheidingen in de jaren 2003 tot en met 2005. Toen kozen jaarlijks ongeveer 5 duizend paren voor een flitsscheiding. In 2009 bedroeg het aantal flitsscheidingen (tot het moment van afschaffing) minder dan duizend. In 2008 waren dit er (over het hele jaar) nog 2,8 duizend.