Huren met 1,6 procent gestegen

De huren voor woningen zijn per 1 juli 2010 met 1,6 procent gestegen ten opzichte van vorig jaar. Dat komt overeen met gemiddeld 7 euro per maand. Dit is de op één na kleinste stijging sinds 1960. Alleen in 2007 stegen de huren minder.

Wettelijk toegestane huurverhoging

De voor bewonerswisseling gecorrigeerde huurstijging is 1,2 procent. Dat is gelijk aan de wettelijk toegestane huurverhoging per 1 juli 2010. De extra huurstijging van 0,4 procentpunt komt door de harmonisatie van huren.

Huurontwikkeling en inflatie

Huurontwikkeling en inflatie

Huurstijging vier grote steden nagenoeg gelijk

In de vier grote steden was de huurstijging nagenoeg hetzelfde. In Utrecht en Den Haag stegen de huren met 1,7 procent, in Amsterdam en Rotterdam was de huurstijging met 1,6 procent slechts een fractie lager.

Sterkste stijging in Drenthe en Groningen

In de provincies Drenthe en Groningen stegen de huren met 1,9 procent het sterkst. Belangrijkste reden voor de stijging is het grote aantal bewonerswisselingen. De huurstijging in Noord Brabant en Limburg bleef met 1,5 procent onder het landelijk gemiddelde.

Huren commerciële verhuurders stijgen harder

De huren van commerciële verhuurders zijn in 2010, gecorrigeerd voor bewonerswisseling, met 1,4 procent gestegen. Dit is iets hoger dan de huurstijging bij niet commerciële verhuurders. Zij kwamen uit op een huurverhoging van 1,2 procent.

Huurontwikkeling per provincie en in de vier grote steden

Huurontwikkeling per provincie en in de vier grote steden

Gemiddelde maandhuur Flevoland het hoogst

Flevoland is met een gemiddelde maandhuur van 538 euro de provincie met de hoogste maandhuur. Een van de oorzaken is jonge woningvoorraad in deze provincie. Huurders in Friesland betalen de laagste huur met gemiddeld 406 euro per maand. De gemiddelde huurprijs in Nederland is 457 euro.

Van de vier grootste steden betalen Amsterdammers de laagste en de Utrechters de hoogste huur. De gemiddelde vloeroppervlakte van een huurwoning in Amsterdam is echter kleiner dan in Utrecht.

De commerciële verhuurders beheren een duurder marktsegment dan de niet commerciële verhuurders Dit komt tot uiting in de gemiddelde maandhuren, van respectievelijk 540 euro en 430 euro.

Gemiddelde maandhuur

Gemiddelde maandhuur

Bert van Zanten

Bron: StatLine,