Rente stuk verder omlaag

De langetermijnrente in Nederland, afgemeten aan het rendement van de jongste tienjarige staatslening, bedroeg in mei gemiddeld 3,0 procent. Dit is 0,3 procentpunt minder dan in april.

De Europese Centrale Bank (ECB) paste in mei 2009 de rentetarieven voor het laatst aan. Het belangrijkste rentetarief van de ECB, de reporente, werd toen met een kwart procentpunt verlaagd en ligt vanaf 13 mei 2009 op 1,0 procent. De depositorente bleef ongewijzigd op 0,25 procent. De depositorente wordt vaak beschouwd als de bodem op de rentemarkt.

Een belangrijk richtsnoer voor de ECB bij het bepalen van het rentepeil is de hoogte van de inflatie in het eurogebied. Volgens de ECB heerst er prijsstabiliteit als de inflatie in de eurozone in de buurt van de 2 procent ligt. Volgens berekeningen van Eurostat, het Europees statistisch bureau, was er in mei in de eurozone een inflatie van 1,6 procent.

Kapitaalmarktrente (jongste tienjarige staatslening)

Kapitaalmarktrente (jongste tienjarige staatslening)