Minder bestrijdingsmiddelen in groenteteelt

Tussen 2000 en 2008 is het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen in de groenteteelt, in de open grond en onder glas, sterk gedaald. In de champignonteelt is de middeleninzet zelfs gedecimeerd. Ondanks deze successen lukt het maar niet het totale gebruik van bestrijdingsmiddelen in de akker- en tuinbouw omlaag te brengen.

6,9 kg per hectare in de landbouw

In de landbouw zijn in 2008 per hectare 6,9 kg chemische bestrijdingsmiddelen gebruikt. Dat is iets meer dan de 6,6 kg in 2004. Bij leliebollen, die gevoelig zijn voor virusziekten, ligt dit gebruik op bijna 100 kg per hectare; bij rozen is dit 86 kg.

Voor de teelt van leliebollen zijn tussen 2000 en 2008 per oppervlakte-eenheid minder bestrijdingsmiddelen gebruikt; voor de rozenteelt 40 procent meer. Sterk toegenomen is ook het gebruik van bestrijdingsmiddelen bij de teelt van appels en peren, maar hier was de inzet van middelen in 2000 uitzonderlijk laag.

Op consumptieaardappelen is in 2008 per hectare ruim 12 kg pesticiden gespoten, evenveel als in 2000 en 2004. Spectaculair is de daling van de middeleninzet bij de champignonteelt, van bijna 25 kg per hectare in 2000 tot 4,5 kg in 2008. Ook de daling bij paprika’s en tomaten valt op.

Gebruik bestrijdingsmiddelen per gewas, 2000-2008

Gebruik bestrijdingsmiddelen per gewas, 2000-2008

Daling bij bloembollen, toename bij bloemen onder glas

De middeleninzet is het hoogst in de bloembollensector (42 kg per hectare) en de sector bloementeelt onder glas (32 kg). In de bloembollensector is de hoeveelheid toegepaste middelen per hectare tussen 2000 en 2008 met 10 procent gedaald. In de bloementeelt onder glas nam in diezelfde periode de inzet van bestrijdingsmiddelen met 14 procent toe. Bij de groenteteelt op de open grond trad een opmerkelijke daling op van ruim 40 procent.

Inzet bestrijdingsmiddelen per sector, 2000-2008

Inzet bestrijdingsmiddelen per sector, 2000-2008

Middelengebruik op langere termijn stabiel

In 2008 heeft de landbouw 5,6 miljoen kg bestrijdingsmiddelen gebruikt. Dat was in 2004 en 2000 respectievelijk 5,5 en 5,3 miljoen kg. Bij de schimmelbestrijding, de omvangrijkste groep, is de gebruikte hoeveelheid ook stabiel.

Gebruik bestrijdingsmiddelen per toepassing

Gebruik bestrijdingsmiddelen per toepassing

Verschuivingen in gekozen middelen

Sinds 2000 domineren enkele stoffen steeds meer. Zo bedraagt het aandeel van de belangrijkste schimmelbestrijder in 2008 ruim 26 procent van het totale gebruik. Toch worden ook diverse nieuwe middelen toegepast.

Remko Holtkamp en Rob Vijftigschild

Bron: StatLine,

• Gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen in de landbouw

• Gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen per actieve stof in de landbouw