Chemische bestrijdingsmiddelen

Dit zijn vooral gewasbeschermingsmiddelen, inclusief microbiologische preparaten, en enkele biociden. Het gebruik wordt uitgedrukt in kg werkzame stof.