Bos

Terrein begroeid met bomen bestemd voor houtproductie en/of natuurbeheer van tenminste 1 hectare.

Tot bos wordt gerekend:

 • terrein zodanig begroeid met bomen, dat de kruinen een min of meer gesloten geheel vormen dan wel zullen gaan vormen;
 • kapvlakte;
 • brandgang;
 • bospad;
 • boomkwekerij;
 • houtopslagplaats
 • verspreide bebouwing, voor zover die in het bos ligt;
 • populierenweide.

Niet tot bos wordt gerekend:

 • beboste delen van parken;
 • niet in het bos gelegen boomkwekerijen;
 • woongebieden (met stratenpatroon) en terreinen voor verblijfsrecreatie die in bos gelegen zijn.