Park en plantsoen

Terrein met groenvoorziening in gebruik voor ontspanning van ten minste 1 hectare.

Tot park en plantsoen wordt gerekend:

  • terrein voor het publiek opengesteld bestaande uit gazons, speel- en ligweiden, paden, bosschages, bloemperken, heesterbeplanting en waterpartijen;
  • groenstroken

Delen van het park die zijn te typeren als bos (ook indien groter dan 1 hectare) worden als park of plantsoen geclassificeerd.