Zakelijke dienstverleners verwachten geringe toename omzet

Het aantal ondernemers in de zakelijke dienstverlening dat een toename van de omzet verwacht is in december iets groter dan het aantal dat een afname voorziet. Het saldo (+3 procent) was iets kleiner dan in november (+6 procent), maar duidelijk groter dan in de eerste acht maanden van dit jaar. Het aantal ondernemers dat de gerealiseerde omzet in de voorgaande drie maanden zag toenemen was even groot als het aantal dat de omzet zag afnemen. In november zag per saldo nog 17 procent van de ondernemers de omzet afnemen.

De zakelijke dienstverleners oordeelden in december even negatief over de toekomstige werkgelegenheid in hun branche als in november. Per saldo verwacht 27 procent van hen dat de personeelssterkte in de komende drie maanden zal afnemen. Ondernemers in de uitzendbranche en de schoonmaakbranche waren negatiever dan vorige maand.

De ondernemers gaven aan dat het economisch klimaat voor hun onderneming in de afgelopen drie maanden is verslechterd. Het aantal ondernemers dat een verslechtering opgaf was wel iets kleiner dan in november. Hoewel deze indicator al vanaf oktober 2008 een duidelijk negatief saldo laat zien, is er de laatste maanden sprake van een verbetering.

Bij de ontwikkelingen en verwachtingen in de zakelijke dienstverlening kunnen seizoeneffecten een rol spelen. Vanwege de beperkte lengte van de reeksen wordt hier nog niet voor gecorrigeerd.

Verwachte omzet zakelijke dienstverlening

Verwachte omzet zakelijke dienstverlening

Meer cijfers staan in het dossier Conjunctuur.