Klassiek rolpatroon in uitgaven alleenstaande mannen en vrouwen

Alleenstaande mannen en vrouwen besteden hun geld anders. Zo geven de mannen veel meer uit aan auto’s, etentjes en apparatuur en de vrouwen veel meer aan kleding, lichamelijke verzorging, en groente en fruit. Daarmee bevestigen ze keurig de bestaande clichébeelden.

Mannen kopen auto’s, vrouwen kleding

Alleenstaande mannen hadden in 2008 gemiddeld 21 duizend euro te besteden, alleenstaande vrouwen gemiddeld 20 duizend euro. Vrouwen geven relatief het meest uit aan kleding, 4,4 procent. Mannen besteden hier slechts 2,8 procent van hun budget aan. Mannen besteden het meest aan auto’s en overig vervoer. Ze geven met 14,1 procent zelfs een groter deel van hun budget uit aan vervoer dan een gemiddeld gezin doet. Vrouwen geven 6,6 procent uit aan auto’s en ander vervoer. De verschillen tussen mannen en vrouwen zijn relatief het grootst bij
uitgaven aan persoonlijke verzorging, auto’s en computers.

Bestedingen, verschillen tussen alleenstaande mannen en vrouwen, 2008

Bestedingen, verschillen tussen alleenstaande mannen en vrouwen, 2008

Lichamelijke verzorging en apparaten

Vrouwen geven meer uit aan persoonlijke verzorging, zoals haarverzorging, cosmetica en parfums dan mannen. Alleenstaande vrouwen besteden hier in totaal 2,7 procent van hun geld aan, tegen 1,0 procent voor alleenstaande mannen. Ook tuin en bloemen, en groente en fruit zijn populairder bij vrouwen dan bij mannen. Mannen zijn uiteindelijk meer geïnteresseerd in auto’s, uit eten gaan, radio’s, tv’s, cd’s en pc’s. Vooral auto’s en computers zijn geliefd bij mannen. Alleenstaande mannen gaven in 2008 met 7,5 en 1,7 procent van hun budget bijna drie keer zoveel geld uit aan auto’s en computers als vrouwen.

Niet alle uitgaven verschillen

Een aantal belangrijke uitgaven is voor mannen en vrouwen gelijk. Ze geven relatief ongeveer evenveel uit aan huur en aan verwarming en verlichting. Ze besteden allebei rond de 5 procent van hun budget aan vakanties. Mannen en vrouwen blijken ook evenveel aan schoonmaakmiddelen in het huishouden uit te geven. Verder zijn de uitgaven aan sport en spel en andere vrijetijdsbestedingen, zoals muziek, zang en toneel, vergelijkbaar. De uitgaven van mannen en vrouwen aan telefoneren en internetten zijn ook gelijk. De veelgehoorde mening dat vrouwen veel meer uitgeven aan snoep blijkt wel mee te vallen. Alleenstaande vrouwen gaven in 2008 evenveel uit aan chocolade als mannen.

Bestedingen, overeenkomsten tussen alleenstaande mannen en vrouwen, 2008

Bestedingen, overeenkomsten tussen alleenstaande mannen en vrouwen, 2008

Carin van der Ploeg

Bron: Bestedingen alleenstaande mannen en vrouwen