Woonlasten

De woonlasten (op StatLine: huur en onderhoud van de woning) omvatten niet alleen de kosten van huurders, maar ook van huiseigenaren. Omdat huiseigenaren geen huur hoeven te betalen zijn aan hen fictieve (bruto) huurkosten toegerekend. Bij huiseigenaren wordt deze toegerekende bruto huurwaarde ingeteld bij de bestedingen en bij huurders vormen de daadwerkelijke woonlasten onderdeel van de bestedingen.