Budgetonderzoek

Het Budgetonderzoek is een onderzoek dat via internet wordt gehouden. U ontvangt een brief van het CBS met de vraag of u mee wilt doen aan het Budgetonderzoek. In die brief krijgt u, naast uw in-loggegevens, ook de nodige informatie om aan het onderzoek mee te doen.

Huishoudens die meedoen aan het onderzoek vullen de vragenlijst in via internet. Wanneer u mee-doet met het onderzoek, krijgt u aan het eind van het onderzoek een overzicht van uw eigen uitga-venpatroon. Dit kunt u vergelijken met het landelijke gemiddelde.

Niet elk huishouden in Nederland kan bij het onderzoek worden betrokken. Uw huishouden verte-genwoordigt een groot aantal andere vergelijkbare huishoudens. Uw deelname is daarom extra be-langrijk.

Wanneer begint het onderzoek en hoe lang duurt het?

Het budgetonderzoek duurt precies vier weken.

Wat moet u doen?

U houdt vier weken lang bij welke uitgaven u gedaan heeft die – per aankoop - 20 euro of meer kos-ten. Bijvoorbeeld een trui van € 32,95 of een televisie van € 750. Uw boodschappen bij de super-markt die bij elkaar opgeteld meer kosten dan € 20 hoeft u niet bij te houden.

In de tweede week van het onderzoek geeft u naast de uitgaven die 20 euro of meer kosten, ook alle uitgaven die minder dan 20 euro kosten, bijvoorbeeld alle losse boodschappen bij de supermarkt. De uitgaven geeft u via internet door aan het CBS.