Bouwvergunningen gedaald met 32 procent

  • Vooral veel minder bouwvergunningen verleend voor koopwoningen
  • Aantal gereedgekomen woningen nagenoeg gelijk
  • 'Pijplijn' nog te bouwen woningen begint leeg te lopen
  • Sterkste daling in provincie Zuid-Holland

In het derde kwartaal van 2009 is voor ruim 15 duizend nieuwbouwwoningen een bouwvergunning verleend. Het aantal woningen waarvoor een bouwvergunning is verleend lag daarmee 32 procent lager vergeleken met dezelfde periode een jaar eerder. In de periode januari-september daalde het aantal vergunningen met 18 procent ten opzichte van dezelfde periode in 2008. Het aantal gereedgekomen woningen lag in het derde kwartaal op bijna 17 duizend, waaronder bijna13 duizend koopwoningen. Dit blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS.

Het aantal verleende bouwvergunningen geeft een indicatie van de te verwachten woningbouwproductie. Omdat het aantal woningen waarvoor een bouwvergunning is verleend al een aantal kwartalen lager ligt dan dezelfde periode vorig jaar, is de verwachting dat ook het aantal gereedgekomen woningen de komende periode een daling zal laten zien. Over het algemeen zit er tussen het verlenen van een bouwvergunning en de oplevering van een woning anderhalf tot 2 jaar.

De afgelopen jaren lag in de eerste drie kwartalen het aantal woningen waarvoor een bouwvergunning is verleend steeds boven het aantal gereedgekomen woningen. Hierdoor groeide deze zogenoemde  ‘pijplijn’ voortdurend, van 144 duizend nog te bouwen woningen begin 2005 tot 188 duizend woningen in derde kwartaal van 2008. Door seizoenspatronen is de ‘pijplijn’ gewoonlijk het grootste in het derde kwartaal. Het afgelopen kwartaal is aan deze ontwikkeling een einde gekomen. De ‘pijplijn’ kromp met ongeveer 2 300 woningen.

Het aantal koopwoningen waarvoor een vergunning is verleend daalde in het derde kwartaal sterker dan het aantal verleende vergunningen voor huurwoningen. Hierdoor steeg het aandeel huurwoningen in het derde kwartaal van 2009 tot bijna 36 procent. Een jaar eerder was dit nog 28 procent.

Er zijn grote verschillen tussen de provincies. Over de eerste negen maanden van 2009 liet de provincie Zuid-Holland absoluut de grootste terugloop zien in het aantal woningen waarvoor een vergunning werd verleend, namelijk 3 740 woningen. Flevoland liet als enige provincie een toename van bijna 800 woningen zien. Procentueel was Friesland de grootste daler.

De PDF bevat het volledige persbericht inclusief tabellen en grafieken.