Jaarboek onderwijs in cijfers 2009 (2e editie)

omslag jaarboek onderwijs

Het jaarboek onderwijs in cijfers 2009 (2e editie) geeft informatie over aantallen leerlingen, onderwijsinstellingen en onderwijsuitgaven. Daarnaast wordt in deze editie extra aandacht besteed aan het opleidingsniveau van de bevolking in relatie tot de positie op de arbeidsmarkt, de uitgaven per geslaagde leerling en het internationale primair en voortgezet onderwijs. Ook komt aan bod de studievoortgang van leerlingen in het voortgezet onderwijs, de stromen van leerlingen die van het vmbo naar het mbo gaan en de invloed van de eindexamenresultaten in het voortgezet onderwijs op de resultaten in het hoger onderwijs. Verder wordt in dit jaarboek het onderwijs in een internationaal perspectief geplaatst en is er aandacht voor de voor- en vroegschoolse educatie.

Deze editie is de twaalfde in de reeks. Het jaartal in de titel van de vorige twee uitgaven kwam niet overeen met het jaar van uitkomen. Om hier net als bij andere CBS-publicaties wel aan te voldoen, is deze uitgave uitgebracht als de tweede editie van het Jaarboek onderwijs in cijfers 2009.