Werkgerelateerde opleidingen

Hier worden alleen opleidingen bedoeld die langer dan een half jaar duren en extern (buiten het bedrijf) door een particuliere onderwijsinstelling worden verzorgd. Interne bedrijfscursussen worden buiten beschouwing gelaten.