Multi-purpose schepen

Combined carriers en andere schepen voor het vervoer van droge goederen (exclusief bulkcarriers, containerschepen, roll-on/roll-off vrachtschepen en algemene vrachtschepen).