Milieu-investeringen in het verkeer fors hoger

In 2007 is 653 miljoen euro geïnvesteerd in het verkeer ten gunste van het milieu. Dat is 60 procent meer dan in 2005.

85 procent van de investeringen in wegverkeer

In het wegverkeer is 557 miljoen euro geïnvesteerd, vooral in personenauto’s en vrachtauto’s. Meer dan drie kwart van dit bedrag ging naar milieu-investeringen in roetfilters en voertuigen die voldoen aan de euro-4 norm. De maatregelen zijn bedoeld om luchtverontreiniging tegen te gaan.

Nieuwe schepen houden meer rekening met milieu

In de zeevaart zijn de milieu-investeringen bijna verviervoudigd van 15 miljoen euro in 2005 tot 59 miljoen euro in 2007. De investeringen zitten vooral in de nieuwbouw van schepen. Deze schepen zijn aangepast aan allerlei milieueisen en verbruiken minder energie.

Milieu-investeringen in het verkeer

Milieu-investeringen in het verkeer

Bedrijven investeren het meest

Bedrijven hebben in 2007 80 procent van de milieu-investeringen in het verkeer betaald,  huishoudens 20 procent. De milieu-investeringen van bedrijven zijn tussen 2005 en 2007 fors gestegen, van 291 tot 525 miljoen euro. De milieu-investeringen van huishoudens namen toe van 119 naar 128 miljoen euro.

Bert Wit

Bron: StatLine, Milieukosten van het verkeer